reglement kwis

SPORT&

VERMAAK

LOTENHULLE

Welkom op de website van het Gemeentelijk Feest- en Sportcomité Sport en Vermaak Lotenhulle.

 

Deze website is in volle ontwikkeling, maar je kan alvast de nodige info over een aantal van onze activiteiten terug vinden.

 

REGLEMENT 4e LOOTSE KWIS

 

 1. Elke ploeg bestaat uit maximaal 4 deelnemers.

 

 1. Een ingeschreven ploeg mag niet deelnemen wanneer niet ten laatste bij aanvang van de kwis het inschrijvingsgeld van 24,00 euro per ploeg werd betaald.

 

 1. De kwis bestaat uit 10 rondes van telkens 9 vragen, 1 ronde van 20 vragen en 3 tafelrondes van telkens 20 vragen. Bij een goed antwoord op een vraag krijgt u 2 punten, behalve bij die éne ronde van 20 vragen waarbij u slechts 1 punt per opgave kan verdienen. De kwis is bovendien opgedeeld in 10 categorieën, welke u pas zullen meegedeeld worden bij aanvang van de kwis. U mag enkel weten dat er ook een categorie ‘Lotenhulle en regio’ is. Op het antwoordformulier van de 1e ronde moet tevens worden aangeduid voor welke categorie een joker wordt gebruikt. Voor alle (juiste) antwoorden uit die categorie krijgt u dubbele punten. Deze jokers kunnen niet worden ingezet voor de antwoorden op de tafelrondes. De joker telt voor het algemene klassement ook mee voor de vragen uit de categorie ‘Lotenhulle en regio’, maar niet voor het nevenklassement van deze categorie. Wanneer u de joker dus inzet op deze categorie krijgt u bij een juist antwoord 4 punten in plaats van 2 punten in het algemene klassement, maar in het nevenklassement slechts 2 punten. Er zijn dus in totaal 280 punten te verdienen.

 

 1. Op de ploegtafel bevinden zich antwoordformulieren per ronde (met daarop reeds het ploegnummer, de ploegnaam en voorgedrukte vakjes per vraag), 4 balpennen (die u mag meenemen naar huis), kladpapier, 25 bestelformulieren voor drank (met daarop reeds het ploegnummer en de ploegnaam).

 

 1. Onleesbare of dubbelzinnige antwoorden worden als foutief beschouwd. Vul de antwoordformulieren bij voorkeur in drukletters in.

 

 1. Na het stellen van de vragen is er telkens voldoende bedenktijd. Ook na afloop van een ronde is er nog voldoende bedenktijd vooraleer alle antwoordformulieren worden opgehaald. Een laattijdig ingediend antwoordformulier ontneemt een ploeg het recht op punten voor die ronde.

 

 1. Wanneer een naam van een persoon gevraagd wordt, dient enkel de familienaam ingevuld te worden – tenzij het uitdrukkelijk anders wordt gesteld – en volstaat het dat deze fonetisch correct is. Indien ook de voornaam gevraagd wordt of wanneer deze onnodig wordt ingevuld en de voornaam is de fout, dan is het volledige antwoord fout en krijgt u geen punten.

 

 1. Gebruik van een gsm, smartphone, tablet, laptop of enig ander technisch hulpmiddel is ten strengste verboden. Ook de hulp van gebeurlijke supporters of toeschouwers is niet toegelaten. Niet alleen zal u publiekelijk aan de schandpaal worden genageld, bovendien zal uw ploeg bij een eerste overtreding gediskwalificeerd worden voor de ronde waarin de overtreding werd vastgesteld en zal zij bij een tweede overtreding voor heel de kwis gediskwalificeerd worden.

 

 1. Een deelnemer die tijdens een ronde zijn ploegtafel verlaat (bijvoorbeeld om naar het toilet te gaan), mag pas na afloop van die ronde opnieuw zijn plaats aan de ploegtafel innemen.

 

 1. Bij gelijke stand op het einde van de kwis, bepaalt de schiftingsvraag (die bij aanvang van de kwis wordt gesteld) de rangschikking tussen de ploegen die op een gelijk puntenaantal geëindigd zijn. Wanneer de stand dan nog steeds gelijk is, bepaalt de score in de categorie ‘Lotenhulle en regio’ de stand.

 

 1. De jury heeft altijd gelijk. Bij twijfel over een antwoord of een vraag noteert u dit op het antwoordformulier voor de volgende ronde met duidelijke omschrijving van uw opmerking.

 

 1. Drank kan via de op de speeltafel aanwezige formulieren besteld worden bij de garcons. Alle consumpties worden op het einde van de avond per ploeg afgerekend aan de kassa. Daarnaast is het zowel tijdens als na de kwis mogelijk om aan de bar tegen contante betaling dranken aan te kopen. De bestelformulieren mogen enkel gebruikt worden voor deelnemers aan de kwis en niet voor in de zaal aanwezige niet-deelnemers. Het is niet toegelaten om eigen drank of eten mee te nemen.

 

 1. Tijdens de kwis kunnen ook hotdogs besteld worden. Daarvoor moet u aan de kassa bonnetjes kopen. Deze hotdogs moet u ook zelf afhalen aan de hotdogstand en kunnen dus niet via het bestelformulier voor dranken besteld worden.

 

 1. De verdeling van de prijzen wordt bepaald door de jury.

 

 1. Wees sportief en have fun !